ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.15 - 09.55 น.

“ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์” กับคลังของเล่นที่เธอสะสมไว้กว่าหนึ่งหมื่นชิ้น

“ชาช่า ริต์ตา รามณรงค์” กับคลังของเล่นที่เธอสะสมไว้กว่าหนึ่งหมื่นชิ้น

154