ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.15 - 09.55 น.

ฟังธรรมะรับวันสงกรานต์กับ พระอาจารย์วรวัฒน์ - พระมหาสมปอง

ฟังธรรมะรับวันสงกรานต์กับ พระอาจารย์วรวัฒน์ - พระมหาสมปอง

ต้อนรับเช้าวันจันทร์ ฟังธรรมะดีๆ กับ “พระมหาสมปอง”

22